Президиум
Худякова Наталья Николаевна
Президент, Член президиума
Шилоносов Андрей Валентинович
Член президиума
Худяков Вадим Гремиславович
Член президиума